Kontakt


Kontaktný formulár


Lipsa s.r.o.


Janošikovo nábrežie 3581/5, 03101 Liptovsky Mikuláš

IČO: 52243681, IČ DPH: SK2120959995

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36156/S

Telefón

Shop :  0902 443 444

Email :

Shop : obchod@lipsashop.sk